Význam Setup / Rise / Hold up time

Ve specifikaci zdrojů naleznete v části výstup (OUTPUT) hodnoty:

Setup time / ton / - doba, která je nutná, aby výstupní napětí po zapnutí zdroje dosáhlo úrovně 90% jmenovité hodnoty.

Rise time / tr / - doba, která je po zapnutí potřebná k náběhu výstupního napětí z 10% na 90% jmenovité hodnoty (cca 50ms).

Hold Up time / th / - doba, po kterou je zdroj schopen udržet se v chodu (na 90% jmenovitého napětí), aniž by by došlo k přerušení napájení. Některé zdroje tuto dobu potřebují pro přepnutí na záložní baterii v případě výpadku proudu (např. AD, SCP, PSC).