Požadavky na LED zdroje

Jaké požadavky jsou kladeny na napájecí zdroje pro LED osvětlení?

Napájecí zdroje pro LED osvětlení jsou základním prvkem LED osvětlení vůbec a jsou jakýmsi pomyslným srdcem celého systému. Aby mohly být napájecí zdroje pro LED osvětlení označené značkou CE, tak musí spĺňovat bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu, RoHS a Ekodesign. O bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a RoHS bylo pojednáno již před pár lety.

Bezpečnost napájecích zdrojů se v současnosti řídí podle nařízení Evropské komise 2006/95/EC a bude nahrazeno nařízením 2014/35/EU od 20.4.2016. Tato nařízení jsou zakotvená v evropských normách EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 a EN61347-2-13:2006.

Elektromagnetická kompatibilita se v současné době řídí podle nařízení Evropské komise 2004/108/EC a bude nahrazena 20.4.2016 nařízením 2014/30/EU. Tato nařízení jsou zakotvena v evropských normách, pro EMI (electro-magnetic interfernce), EN55015, EN61000-3-2 a EN61000-3-3, pro EMS (electro-magnetic susceptibility), EN61547, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN610004-11.

Ekodesign napájecích zdrojů se řídí nařízením Evropské komise 2009/125/EC, které bylo implementováno v prosinci 2012 a pojednává o době náběhu zařízení, vlastní spotřebě zařízení v režimu standby a o účinnosti zařízení - použití PFC (power factor correction).

RoHS (restriction of the use of certain hazardous substances) je zakotveno v nařízení Evropské komise 2011/65/EU a bylo implementováno od 2.1.2013.

Firma MeanWell již v současné době uvádí na trh napájecí zdroje série NPF a PWM, které spĺňují výše uvedené nařízení podle nejnovějších požadavků (platné až v roku 2016). Například model PWM-90 a NPF-90 jsou ve shodě s nařízením pojednávajícím o Ekodesignu (2009/125/EC), PF >0.9, setup time <500ms a vlastní spotřeba <0.5W. Tyto zdroje mají krytí IP67. Zdroje verze NPF-90D mají možnost stmívání na základě změny výstupního proudu, jsou vhodné pro LED osvětlení na bázi konstantního proudu. Napájecí zdroje série PWM-90 jsou stmívatelné na základě změny výstupního napětí, jsou vhodné na stmívaní napěťových LED pásků.