Jsou zdroje SELV?

SELV je zkratkou Safety Extra-Low Voltage (bezpečné malé napětí), která označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrická zařízení s ochranou SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí . Na rozdíl od PELV (ochranné malé napětí) však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny.

Bezpečnost se řídí  podle norem:
EN 60950-1 pro standardní napájecí zdroje
- napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 60V DC
EN 61347-2-13 pro vybrané LED napájecí zdroje
- napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 120V DC

Napájecí zdroje MeanWell jsou v souladu s těmito nařízeními. Ve specifikaci v sekci SAFETY najdete normy,  jenž se ke konkrétním zdrojům vztahují.