Elektrotechnické značky

Na zdrojích MeanWell nájdete značky, které určují, kde a jak lze daný zdroj použít.  Najčastěji používané značky podle EN61347 jsou:

 

Značka Popis

Bezpečnostní oddělovací transformátor 
Odolný proti zkratu

Samostatné světelné příslušenství

Zařízení třídy ochrany II

Zařízení s ochranou proti přehřátí
Maximální teplota obalu 110°C

Teplota obalu za běžných podmínek je < 96°C;
v případě poruchy je < 115°C; vhodné k montáži do nábytku

Teplota obalu v případě poruchy nepřehřeje montážní povrch
Ta: maximální teplota okolí
Tc: maximální teplota obalu