Co je to PFC?

PFC - Účinník jalové složky
Zkratka PFC (Power Factor Correction) znamená účinník jalové složky a vyjadřuje jak velkou část výkonu lze reálně přeměnit na užitečnou energii.
Tento účiník závisí na vzájemném fázovém posunu napětí a proudu. Jeho hodnota se pohybuje mezi hodnotou nula a jeden. Čím je hodnota PFC vyšší, tím je i zařízení efektivnejší a využívá větší část dodávané energie. Vyšší účinnost Vašeho zařízení ovlivňuje napájecí zdroj jako první.