Zatížení zdrojů

Před použitím zdroje je nutné seznámit se s jeho rozsahem zatížení - uvedeno v PDF specifikaci v části OUTPUT pod názvem CURRENT RANGE. Např. u zdroje RS-100-12 je 0~8.5A. Zdroj pracuje v rozsahu 0 až 8A při +12VDC výst. napětí, tj. i při nulovém odběru zátěže.

U zdrojů s několika výstupními hladinami je nutné jednotlivé hladiny zatěžovat podle předepsaných minimálních a maximálních proudů, např. zdroj RD-85A má na 1. výstupní hladině 2~10A při +5VDC a na druhé 0.3~5A při +12VDC. Pro některé typy MEAN WELL zdrojů s více výstupními hladinami existují tedy požadavky na min. zátěž. Tyto hodnoty jsou ve specifikacích a doporučujeme se s nimi seznámit před připojením zátěže na zdroj. Pro správnou funkci je nutné zajistit min. požadovanou zátěž, jinak může být výstup nestabilní a mimo deklarované hodnoty.

Např. v tabulce níže má uvažovaný zdroj ve specifikaci požadavek 2 A min. pro větev CH1. 0,5 A pro větev CH2. 0,1 A pro větev CH3 a bez min. požadavku pro CH4.

Výstup

CH1

CH2

CH3

CH4

UDC [V]

5

12

-5

-12

jm. proud [A]

11

4,5

1

0,5

proudový rozsah [A]

2~12

0,5~4,5

0,1~1

0~1