Stmívání LED

Stmívání LED diod napájecími zdroji MEAN WELL se realizuje ideálně změnou výstupního proudu. LED diody jsou na zdroj proudu zapojeny přímo (bez rezistoru v sérii). Stmívatelné napájecí zdroje jsou řízeny:

 - stmívačem s různým typem výstupu:

  1. výstupem je řídící napětí 1~10V DC nebo 0~10V (při stmívání od 0V je možné LED jas snížit na nulu, kdy zdroj je v pohotovostním režimu, při stmívání od 1V jas LED neklesne na nulovou hodnotu a pro vypnutí je třeba, aby stmívač obsahoval relé pro úplné vypnutí světla

  2. výstupem je PWM signál (0/10%-100%) typická max. hodnota napětí signálu je 10V, frekvence kolem 1kHz

  3. proměnný rezistor (potenciometr), typicky 100k / jeden zdroj, při zapojení více zdrojů na jeden stmívač je nutné hodnotu potenciometru upravit dle specifikace zdroje, jinak nebude řízení rovnoměrné

- číslicově pomocí sběrnic DALI, KNX

- bezdrátově pomocí EnOcean, BlueTooth a dalších rozhraní

- triakovým stmívačem, který zkracuje aktivní část sinusového síťového napětí 230V, dle doby zkrácení se mění velikost výstupního proudu LED zdroje.

Pozn.
PWM stmívač (resp. PWM způsob modulace používaný nejčastěji pro řízení výkonu zdrojů tepla nebo induktivních zátěží) má zařazením mezi napěťový zdroj a LED pásky na zdroj destruktivní vliv s výrazným zkrácením jeho životnosti. Měřením bylo ověřeno, že PWM modulátor a LED pásek nutí zdroj při stmívání pracovat s vysokou frekvencí v režimu nakrátko-naprázdno. Návrh soustavy zdroj el. energie – PWM modulátor vyžaduje vyšší technické úsilí a není nám v současné době znám renomovaný výrobce, který se zaručí za kvalifikovaně navržený a normy plnící PWM modulátor pro LED pásky. Proto jsou v drtivé většině PWM stmívače asijského původu bez označení výrobce (vyhýbání se postihům za EMC nekompatibilitu, případným zdravotním a bezpečnostním rizikům, jednoduchá konstrukce - cena). Pro takto jednoduše konstruovaný PWM modulátor nelze z pohledu dlouhodobé spolehlivosti doporučit žádný napájecí zdroj. Lze doporučit typy robustního provedení (HLG, ELG, ...), u nichž i při zkracování životnosti PWM stmívačem stále je nejdelší předpoklad funkčnosti.
Profesionální řešení je použít již existující napájecí zdroj určený pro stmívání LED pásků (se zabudovaným omezovacím rezistorem) MEAN WELL řad PWM, IDLV, atd., kde výrobce důsledným návrhem garantuje dlouhodobou funkčnost, plnění požadavků EMC i požadavků akustického komfortu.

Řešením s nejmenšími zdravotními vlivy (nejnižší námaha zraku, bezpečnost osvětlení rotujících částí), s normou přijatelnými EMC parametry a nejlepším akustických komfortem je pak použití zdroje konst. výkonu (CP) nastaveného na příkon použitého LED pásku, popř. zdroje proudu nastaveného na příkon LED pásku.

Problematiku stmívání LED pásků s předřadnými rezistory naleznete v článcích Stmívání LED pásků (MW EU 7/2018 PDF), popř. Napájecí zdroje MEAN WELL pro LED (Elektro 8-9/2018 PDF).

Příklad zapojení LED modulů se zdrojem LPF-40D-12 a stmívače s řídícím napětím 1~10V:

S výběrem vhodného zdroje pro vaše LED svítidlo vám rádi poradíme.