Paralelní a sériové zapojení zdrojů

Paralelní zapojení zdrojů pro dosažení vyššího výkonu je efektivně možné pouze u zdrojů, které maji tuto vlastnost výslovně uvedenou ve specifikaci.

Paraleně je možno zapojit tyto zdroje: PSP-600, RSP-1000, RSP-1500, RSP-2000, RSP-2400, RSP-3000, SDR-480P

Paralelní spojování zdrojů

Obr.1 Paralelní propojení zdrojů Mean Well (PS1, PS2) s funkcí pro paralelní provoz. Ein - síťové napětí, P - svorka pro paralelní režim (nutno propojit)

 

Např. zdroje RS-150-12 není možné zapojit paraleně. Tyto zdroje série G3 nemají zabudovaný proudový limit a oddělovací diodu, došlo by k jejich poškození.

Pro paralelní řazení zdrojů bez zabudované funkce pro tento účel jsou nutná dodatečná opatření, ovšem jedná se o nouzové řešení přinášející mnohé nevýhody. Více informací sdělíme na požádání.

Sériové řazení zdrojů

Sériové řazení zdrojů zvýší výst. napětí (proud je beze změn). Je třeba zvážit, zda externě vložit protisměrně zapojenou diodu k ochraně zdroje před poškozením během náběhu. Zpětné napětí diod by mělo být > V1+ V2. Přímý proud diod by měl být > jm. výstupní proud zdrojů. ´Toto řešení nemusí být spolehlivé a výrobce ho přímo nedoporučuje.

*Při vytváření symetrických zdrojů může docházet při zapnutí k aktivaci ochrany proti přetížení.