Surge / Withstand parametry

Withstand voltage parametr je ověřován ve výrobě normovaným testem, kdy je sledován izolační stav zdroje DC napětím připojeným mezi svorky vypnutého zdroje po definovanou dobu. Po tuto dobu nesmí dojít k degradaci izolačních vlastností použitých materiálů, během testu je monitorován rozptylový proud.

Surge parametr udává krátkodobé (50us) přepětí, které zdroj je schopný pohltit, aniž by se stal po této události nebezpečným pro obsluhu (blesk). Pro zachycení tohoto přepětí jsou na vstupu ve zdroji přepěťové prvky (v důsledku jejich aktivace dojde k přerušení přívodu energie do zdroje a za něj).