Jsou zdroje SELV?

SELV je zkratkou Safety Extra-Low Voltage (bezpečné malé napětí), která označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrická zařízení s ochranou SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí . Na rozdíl od PELV (ochranné malé napětí) však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny.

Bezpečnost se řídí  podle norem:
EN 60950-1 pro standardní napájecí zdroje
- napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 60V DC
EN 61347-2-13 pro vybrané LED napájecí zdroje
- napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 120V DC

Napájecí zdroje MeanWell jsou v souladu s těmito nařízeními. Ve specifikaci v sekci SAFETY najdete normy,  jenž se ke konkrétním zdrojům vztahují.

Definice SELV pro oblast informačních technologií
Nařízení pro SELV souvisí se sekundárními obvody. Během normálních podmínek nesmí být mezi vodivými částmi s možností doteku více než 42,4 Vpp nebo 60 VDC. Pro zařízení třídy I zní definice: “mezi dotykovými částmi a zemí“. V SELV obvodech dále nesmí v případě jedné poruchy být mezi jakýmikoliv vodiči napětí větší než 42,4pp V nebo 60 VDC po dobu delší než 0,2 s. Navíc nesmí být překročena hodnota napětí 71 Vpp nebo 120 VDC. Dle níže uvedených požadavků v normách plní MEAN WELL zdroje podmínky SELV. IEC60950-1 (oblast IT): výstupní napětí za normálních podmínek < 60 VDC. IEC61347-13 (LED zdroje): výstupní napětí za normálních podmínek < 120 VDC
SELV je zkratkou Safety Extra-Low Voltage (bezpečné malé napětí), která označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrická zařízení s ochranou SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Na rozdíl od PELV (ochranné malé napětí) však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny.
Bezpečnost se řídí  podle norem:
EN60950-1 pro standardní napájecí zdroje - napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 60 VDC
EN61347-2-13 pro vybrané LED napájecí zdroje - napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 120 VDC.
Napájecí zdroje MEAN WELL jsou v souladu s těmito nařízeními. V PDF specifikacích v sekci SAFETY najdete normy,  jež se ke konkrétním zdrojům vztahují.

Definice SELV dle LED normy IEC61347
SELV pro LED napájení znamená, že zdroj má bezpečnostní transformátor s dvojitou nebo zesílenou izolací a výstupní napětí < 120 VDC.