Jsou zdroje SELV?

SELV je zkratkou Safety Extra-Low Voltage (bezpečné malé napětí), která označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrická zařízení s ochranou SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Na rozdíl od PELV (ochranné malé napětí) však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny.

Bezpečnost se řídí podle norem:
EN 60950-1 pro standardní napájecí zdroje
- napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 60V DC
EN 61347-2-13 pro vybrané LED napájecí zdroje
- napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 120V DC

Napájecí zdroje MeanWell jsou v souladu s těmito nařízeními. Ve specifikaci v sekci SAFETY najdete normy,  jenž se ke konkrétním zdrojům vztahují.

Definice SELV pro oblast informačních technologií
Nařízení pro SELV souvisí se sekundárními obvody. Během normálních podmínek nesmí být mezi vodivými částmi s možností doteku více než 42,4 Vpp nebo 60 VDC. Pro zařízení třídy I zní definice: “mezi dotykovými částmi a zemí“. V SELV obvodech dále nesmí v případě jedné poruchy být mezi jakýmikoliv vodiči napětí větší než 42,4pp V nebo 60 VDC po dobu delší než 0,2 s. Navíc nesmí být překročena hodnota napětí 71 Vpp nebo 120 VDC. Dle níže uvedených požadavků v normách plní MEAN WELL zdroje podmínky SELV. IEC60950-1 (oblast IT): výstupní napětí za normálních podmínek < 60 VDC. IEC61347-13 (LED zdroje): výstupní napětí za normálních podmínek < 120 VDC

Definice SELV dle LED normy IEC61347
SELV pro LED napájení znamená, že zdroj má bezpečnostní transformátor s dvojitou nebo zesílenou izolací a výstupní napětí < 120 VDC.

SELV definice se vztahuje na sekundární obvody napájecích zdrojů. Obvod má být naržen tak, aby za normálních provozních podmínek bylo napětí mezi libovolnými výst. svorkami menší než 60V DC. Napájecí zdroje MEAN WELL jsou v souladu s tímto nařízením. Toto nařízení se řídí dle norem:

Aktuální bezpečností normy (k 1.1.2018):

 

IEC

EN

Datum účinnosti

Informační technologie

IEC 60950-1:2005+A2:2013

EN 60950-1:2006/A2 2013

2.7.2016

Informační technologie

IEC 62368-1:2014

EN 62368-1:2014/A11:2017

4.kvartál 2019

LED

IEC 61347:2015
IEC 61347-2-13:2014+A1:2016

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014
EN 61347-2-13:2014/A1:2017

26.3.2018
8.10.2017
28.4.2020

LED

CISPR 15:2013/A1:2015

EN 55015 2013/A1:2015

1.5.2018

Zdravotnictví

IEC 60601-1:2005:+A1:2012

EN 60601-1:2006+A11:2011
+A1:2013+A12:2014

26.3.2015

Zdravotnictví - EMC

IEC 60601-1-2:2014

EN 60601-1-2:2015

31.12.2018